Projekts SEMPRE (#R008)

SEMPRE  – Sociālā spējināšana lauku reģionos (Social empowerment in rural areas)        

Mājas lapa: http://www.sempre-project.eu/

Projekta mērķis
Sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālo pakalpojumu un partneriem sniedzējiem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Šie instrumenti tiks balstīti uz pakalpojumu lietotāju iesaistīšanu un papildu iespēju izstrādi sociālo pakalpojumu sniedzējiem.     

Vidzemes Augstskolas (ViA) loma projektā        
ViA darbības joma ir iesaistīt sociālos pakalpojumu sniedzējus (lauku teritorijas sociālos dienestus, bāriņtiesas, NVO, audžuvecākus, skolotājus un vietējos līderus, kuri savā ikdienas darbībā  sniedz pakalpojumus jauniešiem ar ierobežotām iespējām (dzīvesvietas attālums, finansiālais stāvoklis, nelabvēlīgi dzīves apstākļi,  izglītības un darba iespēju trūkums u.c.). Viens no projekta rezultātiem ir apzināt un attīstīt darba prasmes un iemaņas sociālās uzņēmējdarbības pirmsinkubācijā un mūžizglītībā.           

Projekta īstenošanas laiks
03/2016-02/2019

Projekta vadošais partneris
Šlēsvigas – Holšteinas diakonijas centrs (Diaconie of Schleswig-Holstein), Vācija

Starptautiskiem partneri
-Vācijas ziemeļu Evanģēliski luteriskā baznīca (Evangelical Lutheran church in northern Germany), Vācija
– Šlēsvigas-Holšteinas ekonomikas akadēmija (Academy of economics Schleswig-Holstein), Vācija
– Novias universitāte (Novia University of applied sciences), Somija
– Kokkola universitāte (Kokkola university consortuim chdenius), Somija
– Liepājas diakonijas centrs, Latvija
– Latvijas Universitāte, Latvija
– Luterāņu diakonijas centrs (Lutheran Diaconia), Lietuva
– Igaunijas evanģeliski luteriskā baznīca (Estonian evangelical Lutheran churc), Igaunija
– Sociālo darbību fonds (Foundation for social action), Igaunija
– Mūžizglītības fonds PERITIA (The foundation for lifelong learning PERITIA), Polija
– Coompanion Norrbotten, Zviedrija
– Sunderbijas vidusskola (Sunderby Folk high school), Zviedrija
– Dienvidu Dānijas universitāte (University colledge South Denmark), Dānija
– Nordgregio, Zviedrija

Vietējie sadarbības partneri – teritorija
Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona teritorijas sociālo pakalpojumu sniedzēji un sociālās uzņēmējdarbības aktīvisti