LEN (Local Empowerment Network) vietējā  sociālo partneru sadarbības tīkla izveide

Jūnijs – jūlijs

Jūnijā tikāmies ar ekspertiem sociālo pakalpojumu un sociālās uzņēmējdarbības jomā Cēsīs, Alūksnē un Gulbenē. Cēsīs, Dita Trapenciere iepazīstināja ar jaunas uzņēmējdarbības formu – Koprades māju “Skolas 6”, kurā vietu atraduši radošie vietējie aktīvie esošie un topošie uzņēmēji, vienotā telpā attīstot dažādas radošās industrijas – mākslas, mūzikas, dizaina, amatniecības un citās jomās. Sociālie partneri atzīst, ka jauniem aktīviem cilvēkiem ir nepieciešams atbalst pirmsinkubācijas periodā, lai veiksmīgas idejas pārvērstu reālā darbībā.

Jūlijā turpinājām tikties ar sociāliem pakalpojumu sniedzējiem novados un diskutējām par izaicinājumiem – jauniešu izglītības un nodarbinātības jautājumu, sociālekonomisko situāciju, t.i., darba iespējām un nepieciešamām prasmēm, lai vieglāk iekļautos darba tirgū. Sociālie pakalpojumu sniedzēji atzīmēja, ka praktiski orientēti pasākumi ir nepieciešami, ir nepieciešama tāda darbošanās, lai jaunieši var izmēģināt dažādas prasmes, praktiskas nodarbes reālajā darba vidē. Sociālie pakalpojumi novados ir vērsti uz dažādām mērķa grupām (senioriem, jauniešiem, jaunām ģimenēm, personām ar invaliditāti u.c.) un palīdzība sniegta dažādās dzīves situācijās, tomēr galvenais atbalsts ir izkļūšanai no grūtībām un krīzes situācijas. Partneri atzīst, ka turpmākajā projekta darbības plānā ir jāapzin vietējos darba devējus, vietējos lauku amatniekus un sociāli orientētus uzņēmējus, lai varētu novērtēt darba iespējas tuvākajā apkārtnē.


Aprīlis – maijs

SEMPRE projekts sākās ar LEN (Local Network) jeb vietējā tīkla attīstību Vidzemes reģionā. Aprīļa sākumā iedvesmu guvām iepazīstoties ar Balvu novada Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas  (BPVV) skolēniem piedāvātām plašām mācību iespējām, interesantu ārpusskolas dzīvi un atbalstu karjeras attīstībā. Izglītību izmanto vietējo Latgales un Vidzemes reģionu jaunieši ar radošām dotībām un talantiem (kokapstrādē, modes dizainā u.c.), izstrādājot pašu darinātos tērpus gan ikdienai, gan piedaloties modes skatēs vietējā un Latvijas mērogā. Namdari un kokapstrādes topošie meistari ražo pieprasītas lietas, piemēram, logus un durvis, kā arī interesantas mēbeles.

Aprīlī un maijā iepazināmies ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sociāliem partneriem Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Amatas un Cēsu novadā – Cēsīs un Vaives pagasta pārvaldē, kā arī Līgatnē. Vietējo jaunatnes organizāciju pārstāvji iepazīstināja ar aktivitātēm un iniciatīvām, rīkojot dažādus pasākumus lauku teritorijā dzīvojošiem.

Līgatnes novadā un Vaives pagastā, Cēsu novadā, iepazināmies ar “Amatu māju” un “Augšlīgatnes dienas un interešu centru”, kurā tiekas un darbojas vietējie amatnieki, audēji un aktīvie iedzīvotāji. Novadnieki savajā brīvajā laikā rada gan sev noderīgas lietas (paklājus, apģērbus u.c.), gan arī sagatavo rotājumus dažādiem novada pasākumiem un svinībām.


 

Advertisements