Jaunumi

28.02.2019. SEMPRE Vidzeme prezentē Luleo, Zviedrijā mikroprojekta rezultātus, vienlaikus diskutē par starptautisko sadarbību!


20.02.2019.

Grāmatas “Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām” atklāšana!

Grāmatu ir pieejams izlasīt un lejuplādēt šeit: Sociālā-spēcināšana-rīcībspējai un pārmaiņām!


Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu sadarbībā ar Lietuvas ev. lut. baznīcas Diakoniju!

2019.gada 14.-16. februārī Inga Vīksna, Selga Skrastiņa un Hanna Mihailova kā arī pārstāvji no Liepājas Diakonijas centra devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu.

Brauciena mērķi:

  • Stiprināt sadarbības tīkla dalībnieku sadraudzību un SEMPRE projekta ilgtspējību;
  • Iepazīt lietuviešu partneru pieredzi SEMPRE projektā;
  • Veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību starp Liepājas Diakonijas centru un Lietuvas ev. lut. baznīcas Diakoniju;
  • Caur skatu uz āru pārdomāt savu darbu.

Detalizētāka pieredzes apmaiņas brauciena programma pieejam šeit!


Gatavojamies pavasarim – radošā darbnīca!

2019. gada 17. janvārī SEMPRE Liepa tikās kopīgā darbnīcā, lai izgatavotu pašgatavotas ziepes. Visas ir unikālas – jo neatradīsiet nevienu vienādu!

 


Radošās darbnīcas!

1. un 21. Novembrī – SEMPRE Liepa kopīgā darbnīcā tikāmies, lai strādātu pie saviem suvenīriem. Pirmās sniega pārslas raisīja domas radīt iekurus no čiekuriem, turpinājām apgleznot akmeņus un pabeidzām iesāktos ekoloģiskos iesaiņojumus no bišu vaska. Mums radās ideja izgatavot arī putniem Ziemassvētku dāvanas. Dažus suvenīrus var izgatavot mājās tamborējot vai adot. Šobrīd arī aktīvi strādājam pie telpu būvniecības atļauju saņemšanas un mājas lapas izstrādes. Neskatoties uz grūtībām, tirdzniecības telpai projekts ir izstrādāts un gaidām atbildes no varas iestādēm par 2.stāva kafejnīcas telpām. Gatavojamies prezentēt savus suvenīrus gaidāmajā SEMPRE konferencē 27. un 28. novembrī Rīgā.


Jaunākās aktualitātes!

– 24.10.2018. plkst. 14:00 tikšanās SEMPRE Liepā – darbnīca par eko-videi draudzīga mājsaimniecība, vada Laine Birkerte Mihailova.
– 25.10.2018., Priekuļos, (plkst.10:00) un Vaidavā (plkst. 14:00) notiks SEMPRE seminārs par sociālo uzņēmējdarbību, kurā ar savu pieredzi dalīsies Latvijas un Zviedrijas sociālās uzņēmējdarbības eksperti kā arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vēstnieces Jana Petrenko un Elīna Immere. Semināru dienas kārtības pieejamas šeit  – Dienas_kartiba_Priekuļi_25.10.2018 un Dienas_kartiba_Vaidava_25.10.2018
– 26.10.2018. Projekta “SEMPRE” apvienotā Vidzemes Augstskolas konference izglītības iestāžu darbiniekiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Apakštēma “Nākotnes profesijas un nākotnes skolēns”. Dienas kārtība pieejama šeit – Konferences programma_26.10.2018.


Neliels ieskats mācīšanās darbībā “action learning”  noslēguma seminārā 03.10.2018.

Spēcināšanas-spējināšanas apmācības modulis Vidzemes reģionā ir noslēdzies. Sociālo pakalpojumu sniedzēji no 6 pašvaldībām prezentēja savas idejas sociālo pakalpojumu attīstībā. Apmācības bija balstītas uz mācīšanās darbībā “action learning” metodi. Sociālo pakalpojumu sniedzējiem tika dota iespēja darboties pie pašu identificētām problēmām un/vai izaicinājumiem. Šī apmācība bija svarīga daļa no iespēju nodrošināšanas procesa, uzsverot viss neaizsargātāko iedzīvotāju grupu vajadzības lauku apvidos. Apmācību laikā grupas strādāja pie ļoti dažādiem individuāliem sociāliem uzstādījumiem un pakalpojumiem. Vairākas grupas strādāja pie deinstitucionalizācijas plāna un jaunu pakalpojumu attīstību personām ar intelektuāliem unfunkcionāliem traucējumiem lauku apvidos. Citas grupas strādāja pie mērķa auditorijas motivācijas un iesaistes dažādās vietējo kopienu sniegtajās aktivitātēs. Viena grupa smagi strādāja pie problēmu risināšanas sociālajā uzņēmējdarbībā un integrētajās darba vietās.
SEMPRE veicina izmaiņas vietējo sociālo pakalpojumu sniegšanā Vidzemē, Latvijā!


Jaunākās aktualitātes!

28.09.2018. notika atkal tikšanās ar “SEMPRE Liepa” grupu, kur tika apspriests turpmākās darbības plāns.
03.10.2018. notiks  projekta SEMPRE spējināšanas/ spēcināšanas mācīšanās darbībā (action learning) noslēguma seminārs Valmierā, Vidzemes Augstkolā.
11.10.2018. norisināsies projekta SEMPRE ietvaros sociālās uzņēmējdarbības seminārs, Kocēnos. 2


Projekts SEMPRE aktīvi izmanto iespēju diskutēt par iekļaujošo darba vidi Cēsīs, 18.09.2018. konferencē “UZŅĒMĒJS.DARBINIEKI.IESPĒJAS”!

WhatsApp Image 2018-09-18 at 11.10.23


Projekta SEMPRE starptautisko partneru tikšanās, Liepājā, Latvijā!

No 11.09.2018. līdz 14.09.2018. norisinās starptautisko partneru tikšanās Liepājā kur tiek diskutēts par MIKRO projektu attīstību, spējināšanas – spēcināšanas rokas grāmatas izveidi, mācīšanās darbībā jeb “action learning” norisi kā arī ceļakartes “Organisational roadmap” izveidi.


Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kurzemi!

No 30.07.2018. līdz 31.07.2018. Sempre projekta spējināšanas/ spēcināšanas mācīšanās darbībā (Action learning) ietvaros tika organizēts brauciens uz Kurzemes sociālo pakalpojumu sniedzēju dienas centriem, grupu dzīvokļiem un nevalstisko organizāciju piedāvātiem un organizētiem dienas centriem. Sociālo pakalpojumu sniedzēji no Vidzemes reģiona (Kocēnu, Valmieras, Cēsu, Mazsalacas, Priekuļu, Valkas, Alsviķiem) pārstāve no Vidzemes slimnīcas, nevalstisko organizāciju pārstāvji piedalījās divu dienu pieredzes apmaiņā. Bija iespēja iepazīties ar sociāliem pakalpojumiem, kā arī DI procesa ietvaros Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Dienas aprūpes centra “Saulespuķe” un Dienas centrā Druvas pagastā, SEMPRE projekta LEN/RSG Liepājas Diakonijas centrā, Liepājas Sociālā dienesta Dienas aprūpes centrā un grupu mājā personām ar garīgās attīstības traucējumiem un sabiedriskā labuma organizācijās Liepājas Karaosta Kids/ Cerību māja un organizācijā “Radi vidi pats” pieredzes apmaiņas braucienā.


Trešais pieredzes apmaiņas brauciens uz “Marijas ciemu” Igaunijā

13.06.2018. SEMPRE komanda kopā ar sociālā dienesta pārstāvjiem no Vidzemes reģiona nu jau trešo reizi devās uz “Marijas ciemu”, Igaunijā, lai iepazītos ar ciema iedzīvi.


Otrais pieredzes apmaiņas brauciens uz “Marijas ciemu” Igaunijā

06.06.2018. SEMPRE komanda kopā ar sociālā dienesta pārstāvjiem otro reizi devās uz “Marijas ciemu”, Igaunijā, lai iepazītos ar ciema dzīvi, dzīvesvietu, nodarbināmības / darba iespējām, izglītības, rehabilitācijas un socializēšanās iespējām cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem – garīga rakstura un intelektuāliem traucējumiem, kā arī lai uzzinātu kā savietot un saglabāt profesionālās un dzīves prasmes visā mūža garumā.


Dalība “Sociālās uzņēmējdarbības forumā 2018”

Anna Broka un Hanna Mihailova 16.05.2018. piedalījās  “Sociālās uzņēmējdarbības forumā 2018”. Šī gada Foruma tēma bija – INVESTĪCIJU PIESAISTE. Bija iespēja izzināt visu par un ap investīcijām un to veidiem, diskutēt un kopā meklēt idejas, kādam ir jābūt sociālajam uzņēmumam, lai ieinteresētu investorus, tika noskaidroti biežākie “klupšanas akmeņi”, kādēļ investīcijas neizdodas piesaistīt.


Dalība projekta “Vidzeme lauž steriotipus” un “SEMPRE” aktivitātē

Projekta SEMPRE pārstāvji 24.04.2018. piedalījās Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienībā Vidzemes Plānošanas reģiona projekta “Vidzeme lauž steriotipus”  un “SEMPRE” aktivitātē kur 13 audzēkņi ar funkcionāliem traucējumiem prezentēja savas spējas un prasmes.


SEMPRE pirmie praktiskie treniņsemināri Sociālo pakalpojumu sniedzējiem Vidzemes reģionā

17.04.18. – 20.04.18. norisinājās pirmās projekta SEMPRE prakstiskās apmācības kuras vadīja un ar savu pieredzi dalījās Gundi Schrötter Johannsen. Šajās apmācībās bija iespēja attīstīt savu praksi balstoties uz pieredzi un izaicinājumiem, iegūt jaunas zināšanas par spēju pilnveidošanu un rīcību izmantojot jaunas tehnikas un metodes. Apmācību process uzsākās 2018. gada aprīlī un ilgs līdz 2018. gada augustam. Apmācību mērķis ir  iemācīt sociālo pakalpojumu sniedzējus Vidzemes Reģionā izmantot jaunus rīkus un atbalsta sistēmas instrumentus kā arī vienlaicīgi apmainīties ar pieredzi savā apmācību treniņgrupā.


Pieredzes apmaiņas brauciens uz “Marijas ciemu” Igaunijā

23.04.2018. SEMPRE komanda kopā ar labklājības ministrijas pārstāvjiem,  Smiltenes un Apes novadu sociālajiem pakalpojumu sniedzējiem devās uz “Marijas ciemu”, Igaunijā, lai iepazītos ar ciema iedzīvi, dzīvesvietas / darba un socializēšanās iespējām cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Šis pieredzes apmaiņas brauciens palīdzēja saprast kā savietot un saglabāt profesionālās / dzīves prasmju izglītības funkciju personām ar funkcionāliem traucējumiem.


Tikšanās ar SEMPRE MICRO projekta grupu Liepā

09.03.2018. norisinājās tikšanās ar sociālo pakalpojumu saņēmējiem, vecākiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem SEMPRE MICRO projekta ietvaros. Tikšanās laikā tika novadītas divas darbnīcas par apģērbu un izgatavot sveces ar dekopāžas elementiem, kā arī tika apspriestas tālākās gaitas par kafeijnīcas (soc. uzņēmējdarbības) izveidi Liepā.


B-LAB – SEMPRE pirmsinkubācijas pasākumi

Biznesa izmēģinājumu laboratorija ir Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra iniciatīva ar mērķi veicināt studentu/jauniešu interesi par uzņēmējdarbības uzsākšanu un savu biznesa ideju attīstību. Biznesa laboratorija iecerēta kā platforma studentu/jauniešu biznesa ideju atbalstam un tirgus izpētei vēl pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas, starpdisciplināras komandas veidošanai un citām pirmsinkubācijas aktivitātēm. Pasākumi tiek realizēts ar Eiropas Savienības Interreg Baltijas Jūras reģiona projekta “SEMPRE – Soziālā spēcināšana/spējināšana lauku apvidos” atbalstu.

Pasākumu programmu ir iespējams apskatīt šeit: B-LAB_SEMPRE_programma


Programma_SEMPRE_orig-1

Programma_SEMPRE_orig-2


SEMPRE praktiskais treniņseminārs Sociālo pakalpojumu sniedzējiem Vidzemes reģionā

Aicinām piedalīties SEMPRE projekta apmācībās – praktiskās treniņnodarbībās par sociālā atbalsta un sociālā darba metodēm Latvijā un ārzemēs (Zviedrijā, Dānijā un Vācijā), instrumentiem, vadības un organizācijas praksi, atbalsta un komanddarbs (palīdzības rīki), kā arī pieejamām alternatīvām gadījumu – sociālo pakalpojumu saņēmēju novērtējuma metodēm. Īpašs uzsvars būs uz saskarsmi un sociālo darbu ar personām, kurām ir fiziskie vai garīgās attīstības traucējumi, sarežģītām situācijām un disfunkcionāliem gadījumiem.

Lūdzam novērtēt prioritārā secībā Jums aktuālākās tēmas un pievienot klāt Jūs interesējošo specifisko darba metodi un/vai tēmu, kas aktuāla konkrēto gadījumu risināšanā uzlikšķinot šeit!

Pirmā semināra nodarbība notiks 17.04. (Cēsu pusē), 19.04. (Alsviķos), 20.04. (Valmieras pusē). Par konkrēto laiku un vietu tiks precizēts līdz 13.04. (Piektdienai). Lūdzu informēt par savu dalību seminārā pēc iespējas drīzāk: broka.anna@gmail.com (SEMPRE LEN tīkla koordinatore).

Apmācību dalībniekiem tiks piešķirta Vidzemes Augstskolas apliecība.

WhatsApp Image 2018-03-06 at 10.14.26


Pieredzes apmaiņas brauciens/mācību vizīte Tallinā

Š.g. 22.februārī Vidzemes Augstskolas SEMPRE projekta ietvaros Kocēnu novada domes vadība, sociālā dienesta pārstāvji – Valmieras pilsētas, Mazsalacas, Priekuļu un Amatas novadu sociālo dienestu vadītāji un darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju. Brauciens tika organizēts Vidzemes Augstskolas SEMPRE ( Sociālā spējināšana-spēcināšana lauku terirorijā) projekta ievaros un tā mērķis bija iepazīties ar sociālo pakalpojumu klāstu un pakalpojuma sniedzējiem dažādām mērķa grupām kaimiņvalstī, kā arī iepzīties ar viņu pieredzi sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidei un dažādībai pašvaldībās.

– Brauciena laikā tika apmeklēta HARKUJÄRVE Lut.baznīca Igaunjas Harju apgabalā kā viena no sociālo pakalpojumu sniedzējiem lauku kopienā.
– Ar interesantu projektu 365 dzimšanas dienas mūs iepazīstināja arī organizācija “Draugs draugam”, kas realizē ikviena bērna sapni – svinēt dzimšanas dienu neatkarīgi no ienākumu līmeņa. Bērniem tiek organizētas svinības kopā ar draugiem un nodrošināta patiesa ballīte.
– Tika apmeklēts arī Village of Hope (Cerību ciems), kur sociālās  rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti pieaugušām personām ar dažādām atkarības problēmām (alkahols; narkotikas u.c.), mūs dziļi aizkustināja  iedvesmojošie stāsti ar cilvēkiem, kuri ar savu gribasspēku un vēlmi mainīties ir izglābuši gan savu, gan savas ģimenes locekļu dzīves un dotajā brīdī palīdz citiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība cīņā ar atkarībām. Pēdējo 15 gadu laikā vairāk kā 500 vīrieši izmantojuši šo iespēju un ir mainījuši savu dzīvi.


Sociālo pakalpojumu sniedzēju mācību vizīte Tallinā

17 Latvijas lauku pašvaldības teritoriju sociālie pakalpojumu sniedzēji 22.02.2018. dodas pieredzes apmaiņā uz Tallinu!
Mācību vizītes programma ir pieejama šeit SEMPRE_study visit 22.02.18Travel-by-bus-from-KL-to-Melaka


Dalība uzņēmējdarbības vēstnieku tikšanās reizē

Hanna Mihailova un Anna Broka piedalījās uzņēmējdarbības vēstnieku tikšanās reizē, Rīgā (08.01.2018.) kur bija iespēja dalīties ar paveikto projektā SEMPRE!

Dienas kārtība:
9.00 – 10.00
 Rīta kafija, reģistrācija, networking, ierašanās
10.00 – 11.30 Kā ir gājis sociālās uzņēmējdarbības vēstniekiem? Kopīgs izvērtējums un atskats uz paveikto. Pieredzes apmaiņas sesija.
11.30 – 11.50 Sociālā uzņēmuma likums​: īsi par svarīgāko un gaidāmajām
izmaiņām
11.50 – 13.00 Aktualitātes par LM atbalsta programmu​. Atbildes uz
jautājumiem. (LM un ALTUM galveno biroju pārstāvji)
13.30 – 14.30 Pusdienas
14.30-15.30 Kā dibināt sociālo uzņēmumu?​ Praktiskie soļi sociālā
uzņēmuma dibināšanā.
15.30 – 16.00 Turpmākā sadarbība​ un sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkla
attīstība. Idejas un ierosinājumi.

Tikšanās reizes prezentācija pieejam šeit: 8.01_LSUAIMG_20180108_131937


Dalība “Sociālās uzņēmējdarbības forumā 2017”

Jau astoto reizi Rīgā notika Sociālās uzņēmējdarbības forums, un šoreiz tas pulcēja sociālos uzņēmējus un tradicionālā biznesa pārstāvjus ar mērķi rast sadarbības iespējas kopīgu sociālo izaicinājumu risināšanā. Iedvesmas stāstos, prezentācijās un diskusijās par trīs nozīmīgām tēmām – nodarbinātība, bizness biznesam (B2B) sadarbības modelis un spēcīgu kopienu veidošana – tika meklētas idejas un risinājumi abu uzņēmējdarbības veidu partnerību veidošanai. Savā pieredzē par sociālo uzņēmumu un tradicionālā biznesa sadarbību dalījās arī ārvalstu uzņēmumu pārstāvji no Zviedrijas, Dānijas un Itālijas.


Vidzeme lauž stereotipus

Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā notika pirmā partnerības sapulce ar Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centru un Vidzemes Augstskolu.

Sapulcē Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji I.Miķelsone un Ģ.Broks pastāstīja par iniciatīvas “Vidzeme lauž stereotipus” ieceri. Savukārt struktūrvienības vadītājs A.Maltavnieks atzina pieteiktās problēmas aktualitāti, nozīmību un vienojās par turpmāko sadarbību. Iniciatīvas “Vidzeme lauž stereotipus” īstenošanā tika uzaicināta Vidzemes Augstskolas ZTC Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Sociālā spēcināšana lauku reģionos” (SEMPRE) zinātniskā asistente A.Broka. Sabiedrībā pastāv daudz dažādu stereotipu un neskaidrību par personas ar invaliditāti nodarbinātību, kas samazina šo personu iespējas būt iesaistītiem nodarbinātībā – pašiem radīt un darīt. Iniciatīva vērsta uz aktivitātēm, lai palīdzētu personām ar invaliditāti atrast savu uzņēmēju/darba devēju, bet uzņēmējam/darba devējam atrast savu darbinieku…un kāpēc ne personu ar funkcionāliem traucējumiem? Projekta laikā tiks veicināta arī izpratne par personas ar funkcionāliem traucējumiem tiesībām uz neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi, kā arī par pārejas posma “no skolas uz pastāvīgu dzīvi” nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Paldies Vidzemes plānošanas reģiona speciālistiem par ieinteresētību un projekta aktualitātes pieteikumu sadarbībai!

Saite: https://www.smiltenestehnikums.lv/component/content/article/149-alsviki-audzekniem-aktualitates/792-vidzeme-lauz-stereotipus?Itemid=490 


Jaunākās aktualitātes

22.11.2017. – notika SEMPRE Reģionālā tikšanās Rīgā.  SEMPRE partneri – Liepājas Diakonijas centrs, Vidzemes Augstskolas un Latvijas Universitātes, prezentēja esošo sociālo pakalpojumu sniedzēju un sociālo pakalpojumu saņēmēju izvērtējuma rezultātus, kā arī starptautiskā pētījuma rezultātus un tālākās SEMPRE projekta aktivitātes. Diskusijā piedalījās pārstāvji no Tiesībsarga biroja, Latvijas Pašvaldību savienības, apvienības “Apeirons” un “Saliedēt.lv”, sniedzot savu redzējumu par iedzīvotāju vajadzībām lauku apvidos un priekšlikumus tālākai sadarbībai situācijas uzlabošanai.


23.11.2017.
– SEMPRE projekta pētnieces Anna Broka un Hanna Mihailova organizēja apaļā galda diskusiju ar Kocēnu novada SEMPRE partneriem, lai tālāk vienotos par sadarbības prioritāriem virzieniem un kopīgām aktivitātēm. Tālākā projekta gaitā plānota pieredzes apmaiņa par mazaisargāto personu nodarbinātību un nodarbināmību, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzēju iesaisti kopīgā apmācību platformā. Tāpat aktuāla bija diskusija par Deinstitucionalizācijas plāna norisi un priekšlikumiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai. Tāpat notika diskusiju par spējināšanas-spēcināšanas rīkiem, ar kuru palīdzību paaugstināt sociālo pakalpojumu saņēmēju līdzdalību savas dzīves situācijas uzlabošanā. Nākamais solis ir organizēt kopīgu tikšanos ar dažādām iesaistītām pusēm, t.sk., potenciāliem uzņēmējiem, kas ir gatavi sadarboties sociālās uzņēmējdarbības jomā. SEMPRE projekta grupa aktīvi sadarbojas ar Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, lai reģionā veicinātu jaunās iniciatīvas šajā jomā.

27.11.2017. – SEMPRE projekta Liepas grupa iesniedza kopīgi izstrādāto projektu Biznesa ideju konkursam Priekuļu novadā “Es daru!”. SEMPRE Liepa grupa tiekas reizi nedēļā, kopā gatavo, pārrunā aktualitātes un attīsta ideju par sava sociālā uzņēmuma izveidi. Anna Broka un Hanna Mihailova piedalās procesā, sniedz nepieciešamo palīdzību un atbalstu, kopīgi testē SEMPRE projekta spējināšanas-spēcināšanas rīkus un mobilizē kopīgai rīcībai. Iepriekš gūtā pieredze apmeklējot SEMPRE konferenci un viesojoties “Village of Hope” (Igaunijā) ir bijis patiess iedvesmas avots arī šī kopīgā projekta attīstībai.


29.11.2017.
– SEMPRE Liepas grupa iepazinās ar iespējamām telpām Liepas pagastā, kurās varētu uzsākt sociālo uzņēmējdarbību. Nākamā kopīgā tikšanās reizē plānots runāt par izaicinājumiem un resursu piesaistes iespējām.


30.11.2017.
SEMPRE Liepas grupa piedalīsies pirmā apmācībā, ko organizē koprades māja “Skolas 6”, Cēsīs, biznesa plāna rakstīšanā. Šīs zināšanas ir plānots izmantot, lai tālāk attīstītu sociālās uzņēmējdarbības ideju.

Kopā gatavošana ar Valteru Zirdziņu, “Valtera restorāns” šefpavāru – Naukšēnu novadā


SEMPRE Liepas komanda – SIA “Pieturvieta” Kafijas namiņšLiepa


SEMPRE semināri
Seminārs eksperte


Plānotās  un  īstenotās  tikšanās reizes

11.10.2017. – Annas Brokas un Hannas Mihailovas dalība ekanomikas forumā (vērtīgas informācijas iegūšana par valsts garantijām uzņēmējdarbības uzsākšanā , ko tālāk nodot SEMPRE partneriem).


12.10.2017. – Tikšanās ar jauniešiem Liepā, Priekuļu novadā, SEMPRE spējināšanas-spēcināšanas instrumentu izmantošana, lai dizainētu darba vietu.


20.10.2017. – Tikšanās ar jauniešiem Naukšēnu novadā, virtuves sarunas un vajadzību izzināšana lauku apvidos kā arī ēst kopāgatavošana ar Valteru Zirdziņu, “Valtera restorāns” šefpavāru.
mid_102816


23.10.2017. –  Priekuļu novadā, Liepas pagastā, praktiska nodarbība par portāla latvija.lv izmantošanu.
maxresdefault


25.10.2017. – Apmeklējums Alsviķu arodskolā. Vizītē piedalīsies Zviedrijas eksperte Inger Lilja, lai dalītos pieredzē par izglītības-atbalsta iespējām personām ar funkcionāliem traucējumiem.

alsviku-arodskola-2013


5.10.2017. – Tikšanās ar uzņēmējiem Vaivē – Ģirtu un Raivi, kas ir ieinteresēti un vēlas strādāt ar jauniešiem lauku apvidos. Telpas ir – nepieciešamas zināšanas, projekti un jauniešu līdzdalība… SEMPRE ir gatavi palīdzēt!


The theory of change 2Tikšanās  4. oktobrī ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem Liepā, Priekuļu novadā

Tikšanās ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem 04.10.2017. “Sargiet Bērnus” telpās Liepā, Priekuļu novadā, Maija ielā 4, plkst. 10.00. Sarunas tēma – iepazistināsana ar ‘The theory of change’ metodi.


Tikšanās ar jauniem vecākiem un sociāliem partneriem

Bilde 122.09.2017. – “Sargiet Bērnus” telpās Liepā, Priekuļu novadā, Maija ielā 4, plkst. 10.00 – “Virtuves sarunas (Kitchen talks!)” tikšanās ar vecākiem.
29.09.2017. – “Sargiet Bērnus” telpās Liepā, Priekuļu novadā, Maija ielā 4, plkst. 10.00 – tikšanās ar vecākiem, sarunas par sociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem, kopīga picu cepšana.
5.10.2017. – tikšanās Liepā ar sociāliem partneriem par tālākām projekta SEMPRE aktivitātēm, Sociālā dienesta telpās, plkst. 9.00.
10.10.2017. – “Sargiet bērnus” atklāšanas pasākums Priekuļos, pulcēja ģimenes ar bērniem, lai rotaļotos, ēstu gardās pankūkas un priecātos par kopā būšanu. SEMPRE projekta pārstāvji Anna Broka un Hanna MIhailova iepazinās ar vecākiem, lai aicinātu uz sarunu par tālākām aktivitātēm, kuras norisināsies Priekuļu novadā.


Plānotās tikšanās reizes ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem Z-Vidzemē

slide307.08.2017. – Cēsu NVA filiālē, Cēsīs.
8.08.2017. – Matīši, Burtnieku novads, plkst. 10.00 un Mazsalaca plkst. 14.00.
9.08.2017. – Naukšēni, plkst. 11.00 un Rūjiena, plkst. 15.00
10.08. 2017. – Smiltene, plkst. 11.00 un Valka, plkst. 14.00
11.08.2017. – Aloja, plkst. 11.00 un Brenguļi, Beverīnas novads 14.30
15.08.2017. -Strenču novads, plkst. 10.00
22.08.2017. – Rūjienā, plkst. 15:00


Interreg Baltijas jūras reģiona projekta SEMPRE vidus posma konference

omega_room_meetings2017. gada 14. septembrī norisināsies projekta SEMPRE vidus posma konference Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā, Tallinā – Igaunijā. To organizē Igaunijas Evaņģēliski-luterāņu baznīca.

Konferences nosaukums ir: “Sociālās inovācijas un organizatoriskās pārmaiņas, izaicinājumi un iespējas sociālajiem pakalpojumu sniedzējiem (Social Innovation and Organizational Change – Challenges and Opportunities for Social Service Providers)”. Konferenci atklās Igaunijas Republikas sociālās aizsardzības ministrs Kaia Iva.

Ja Jums ir interese un vēlaties piedalīties SEMPRE projekta vidus posma konferencē, reģistrēties šeit. Konferences programma ir pieejama šeit.

Ja jums rodas kādi jautājumi par konferences programmu, norises vietu vai citām lietām, lūdzu, sazinieties ar mums!

Advertisements